9/9

Nonwoven Nedir?

19-06-2021
Admin Admin

Nonwoven Kumaş Hakkında Bilgi
Tekstil malzemeleri içinde bulunan bazı kumaşlar, birçok sektörde kullanılabilir nitelikte üretimi yapılmaktadır. Bu malzemeler içinde en geniş kapsamlı olanı belki de Nonwoven kumaştır.

Nonwoven Nedir?

Nonwoven kumaş, örme veya dokuma olmayan sadece özel kullanımlar için üretilen, kullanım süresine göre de maliyeti oldukça düşük olan teknik bir tekstil malzemesidir. Bu özel ürün sıvı çekebilen, sıvı itebilen, sağlam, esnek, yumuşak, gergin, yanmayı geciktirici özelliği olan, filtre edici özelliği de bulunan, bakterilere karşı dayanıklı yapısıyla bilinen bir üründür.

Dokumasız olan bu ürünler, birçok uygulama aşamasında kullanılabilir. Nonwoven kumaşı kullanan bazı sektörleri ve ürünlerini okuyunca ne kadar geniş kapsamlı bir ürün olduğunu anlayacaksınız.

Nonwoven Kumaş Hangi sektörlerde Kullanılır?

 • Hijyen Sektörü
 • Medikal Sektör
 • Tekstil sektörü
 • Suni Deri Sektörü
 • Otomotiv Sektörü
 • İnşaat Sektörü
 • Filtre

Nonwoven Kumaşının Kullanıldığı Ürünler

Hijyen Sektöründe Nonwoven Kumaşı

 • Islak Mendil
 • Bebek Bezleri
 • Kadın hijyen ürünleri
 • Pansuman Bezleri
 • Yetişkin bezleri
 • Tek kullanımlık havlular
 • Tek kullanımlık terlikler ve ayakkabılar

Medikal Sektörde Kullanılan Nonwoven Kumaşı

 1. Sedye örtüsü
 2. Cerrahi önlük
 3. Bone
 4. Maske
 5. Cerrahi örtü ve kapaklar

Otomotiv Sektöründe Kullanılan Nonwoven Kumaşı

 • Bagaj Halısı
 • Tavan halısı
 • Taban halısı
 • İzolatör
 • Şapkalık

Tekstil Sektöründe Kullanılan Nonwoven Kumaşı

 • Yaka altı keçe
 • Fitillik

Suni Deri Sektöründe Nonwoven Kumaşı

 • Döşemelik
 • Ayakkabılık
 • Çantalık

İnşaat Sektöründe Kullanılan Nonwoven Kumaşı

 • Kanallar inşaat
 • Drenaj sistemleri
 • Su birikintisi ve kanal su engelleri
 • Dona karşı koruma
 • Toprak stabilizatörleri

Filtre Sektöründe Kullanılan Nonwoven kumaşı

 • Su filtreleri
 • Hava filtreleri
 • Yağ filtreleri

Nonwoven Kumaş Özellikleri
Dokunmamış tekstil yüzeylerinin imali için örneğin iğnelenmiş dokunmamış yüzey için gerekli olan serici, ön ve esas iğneleme makineleri her geçen gün daha da geliştirilmekte buna paralel olarak da araştırma geliştirme çalışmalarına önem verilmektedir. Avrupa'daki ileri tekstil makineleri endüstrisi 70 yılı aşkın bir teknolojik birikime dayanır. Günümüzde malzeme teknolojisinin çok gelişmiş olması, kalın elyaf yerine çok ince sonsuz elyafın üretilmesini mümkün kılmaktadır. Dokunmamış yüzeylerle ilgili çalışmalar 1950'lerden sonra hız kazanmış, özellikle dokunmamış yüzey imalinde önemli gelişmeler kaydedilmiştir. İpliklerin birbirine dik yönde kesişim yaparak oluşturduğu dokunmuş yüzeylere karşın dokunmamış yüzeylerde lifler çok yönlü ve karışık yapıdadır. Dokunmamış yüzeylerdeki bu karmaşık yapı izotrop (tüm yönlere etkiyebilen dış yükler altında aynı mukavemeti gösterebilme özelliği) malzeme özelliği kazandırılmaktadır. Geçmişte, pullu yüzeyi sayesinde hayvan liflerinin birlikte bir katman olarak bir araya getirildiği keçeleştirme hariç kumaş oluşturmak için mutlak olarak iplik kullanılmaktaydı. Genellikle nonwoven kumaşlar, liflerin katman veya tülbent haline getirildikten sonra her hangi bir yolla bir arada kalmalarının sağlayıcı bir yöntemle kuvvetlendirilmeleriyle yapılır. Bu kumaşlar kumaş üretim hızım arttırarak işçi sayısının ve imalatta gereken işlem miktarını azaltarak maliyeti düşürürler. Nonwoven kumaşların özellikleri elyaf tülbendinin hazırlanma şekli, kullanılan elyafın tipi ve inceliğine, tülbendin kalınlığına ve yapıyı kuvvetlendirmede kullanılacak metotlara bağlıdır. İlk nonwoven kumaşlar görünüş, tutum ve dökümlülük özellikleri bakımından çekici değildir. Bu kumaşların karakteristikleri geliştirildi fakat hala dokuma ve örme kumaşlarla karşılaştırıldığında istenen tutum ve dökümlülük özelliklerine sahip değiller. Nonwoven kumaşta lifleri bağlayan yapıştırıcılar,kumaş örtülmek istendiğinde kumaşın gerekli çift katlanmasını sağlayıcı eğilme ve kayma hareketlerini engellemektedir.

Sözü edilen özelliklere ilave olarak son kullanıma bağlı olarak şu özelliklerde beklenebilir:
-İyi şekillendirilebilme,
-Islak ve kuru halde temizleme çözücülerine yeterli dayanıklılık,
-Yüksek emicilik,
-Toksik ve alerjik malzeme içermeme,
-Tüy oluşturmayan yüzey,
-Aşınma dayanımı,
-Boyutsal kararlılık,
-Şeklini muhafaza edebilme,
-Belirli seviyede buruşukluğu giderebilme,

Giyimde ara astar ve izolasyon vatkası olarak kullanılması ilgi çekmektedir ama nonwoven kumaşların asıl kullanım alanlarının incelemekte fayda vardır. Nonwoven kumaşlar kullandıktan sonra atılan yan dayanıklı ve dayanıklı ürün olarak sıkça kullanılır. Hijyenik ve emici ürünler en fazla kullanılanlardır. Bunun yanı sıra inşaat mühendisliğinde de kullanımı artmaktadır. Farklı jeotekstillerde kullanılabilen nonwoven kumaşlar yer döşemelerinde özellikle "tufting" tabiriyle bilinen şekliyle oldukça yaygındır. Ev tekstilleri ve otomotiv sanayii de kullanım alanları olarak sayılabileceği gibi bunlara özellikle son dönemlerde üzerinde durulan askeri uygulamalarda eklenmelidir. Son yıllarda uygun kullanım ve ekonomiklik avantajlarıyla ev tekstili ve yer döşemeliklerinde de nonwoven yüzeylerin kullanımında bir artış süregelmektedir.

Nonwowen Elyafları
Nonwoven üretiminde kullanılan elyaflarda %62 ile polipropilen, %24 ile polyester ve %8 ile viskoz rayon başı çekiyor. Tıbbi ürünler ve telada viskoz yerini PP'ye bıraktı. Elyaflar nonwoven'ın temel birimidir. Nonwoven'ın kullanımı, özellikleri, estetiği ve performansı büyük ölçüde bileşen elyaflara bağlıdır. Elyaf, doğal veya yapay olsun, kumaş oluşturma özelliklerine ve yüksek uzunluk-en oranına sahip herhangi bir maddedir. Nonwoven üretiminde, hem sentetik hem de doğal olmak üzere geniş bir elyaf yelpazesi kullanılmaktadır. Ağırlıklı olarak kullanılan elyaflar polipropilen, polyester ve rayondur. Bu üç elyaf tipi, tüm nonwoven elyaf piyasasının önemli bir kısmını oluşturmaktadır.

Elyafların Sınıflandırılması
Doğal veya yapay olduklarını belirleyen ve elyaf kökenlerini temel alan sistem, elyafların sınıflandırılması için uygun bir sistemdir. Doğal elyaflar, kökenleri temel alınarak üç ana kategoride sınıflandırılabilir:
Hayvansal elyaflar: Protein bazlı (yün ve kıllar: koyun yünü, alpaka, deve, kaşmir, moher, lama, at kılı, inek kılı); hayvan kürkleri (tavşan, vizon, misk sıçanı ve sansar) veya böcek bazlı olabilir (ipekböceği, örümcek salgısı).
Bitkisel elyaflar: Selüloz esaslı çekirdek elyafları (pamuk, kapok), sak kabuğu veya sap elyafları (keten, kenevir, jüt ve kenaf), yaprak elyafları (abaka, sisal, palmiye, ananas ve yukka), meyve elyafı (hindistan cevizi lifi), veya gövde elyafları (çeşitli tipte odun hamuru).
Mineral elyaflar: Asbest, mineral yünü ve bazalt dahil olmak üzere kaya bazlı elyaflar. Yapay elyaf kategorisinde elyafların sentetik ve rejenere olarak sınıflandırılması uygundur. Rejenere elyaflarda, kurucu polimer doğal bir kaynaktan elde edilir, ancak kullanılabilir elyaf formuna getirmek için kimyasal ve/veya mekanik işlemlere tabi tutulur. Rayon elyafı da doğal halde bulunan selülozdan (genellikle odun selülozu) elde edilir. Bunun klasik elyaf işleme ekipmanında çalışılabilecek elyaf şekline dönüştürmek için kimyasal ve fiziksel işlemlere girmesi gerekir. Nonwoven'larda ise önemli miktarda kullanılan elyaf sayısı daha azdır ve daha iyi yönetilebilir.

Nonwoven teknolojisi için aşağıdaki elyaflar önemlidir (özel bir önem sırası yoktur):
-Rayon,
-Polyester,
-Pamuk,
-Polipropilen,
-Naylon,
-Odun hamuru,
-Cam,
-Karışım kimyasal elyaf kompozisyonu,

Nonwoven yüzeylerde pek çok doğal ve kimyasal lif kullanılabilmektedir.

Ancak son dönemlerde kimyasal liflerin kullanımı oldukça yoğunlaşmıştır. Yapıda kullanılacak lif mamulün kullanım alanına göre belirlenmekte olup beklenen kullanım performansı doğrultusunda bu performansı sağlayabilecek özellikte lifler seçilmektedir. Nonwoven yüzey üretiminde kullanılan başlıca kimyasal lifler bir tablo halinde aşağıda sunulmuştur. Ev tekstili ve yer döşemeliklerinde, kimyasal liflerin yanı sıra doğal liflerde kullanılmaktadır. Fakat son dönemlerde kullanımları oldukça azalmıştır. Bunun başlıca sebebi doğal liflerin fazla safsızlık içermesi ve temizlik işlemlerinin zorluğu; yanı sıra yetersizliğidir. Bu bağlamda doğal liflerin detaylı incelenmesine girilmeyecektir. Ama bazı doğal lif performanslarının kimyasal liflerce yakalanamadığı gerçeği doğrultusunda pamuk,yün ve jüt gibi yer döşemelikleri ile ev tekstilierinde kullanılan lifler kısaca işlenecektir.

Toptan Fiyat Almak İçin Tıklayın !

Yorumlar

Hiç mesaj bulunmadı

Yorum Yap